Az információ – hatalom, tartja a mondás, és milyen igaza van, – hiszen az információ  jelentősége napjainkban egyre jobban felértékelődik. Saját érdekünk, hogy időben hozzájussunk azokhoz az adatokhoz, ismeretekhez amelyek a munkánkhoz, az életvitelünkhöz , a mindennapos teendőinkhez nélkülözhetetlenek, hogy azokat megfelelően feldolgozva – értelmezve alkalmazni tudjuk őket. Néhány évtizede még kevés technikai eszköz állt a rendelkezésünkre, de mára már “okos” szerkezetek, sokasága (számítógépek, tabletek,telefonok), és az internethálózat segít bennünket abban, hogy az információ időben eljusson hozzánk.

Az informatika mindennapjaink szerves része lett

Az informatika egy  önálló tudományág, amely a különböző eszközökkel – de különösen a számítógéppel – megvalósított információ kezeléssel, azaz az információ megszerzésével, (gyűjtésével), feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik. Mivel gyorsan változó-fejlődő területről van szó nagyfokú az ismeretek elavulása is, ezért informatikai ismereteinket folyamatosan “frissíteni” kell. Egyre nő az intelligens szolgáltatások köre – egyre szélesebb körben avatkozhatunk be mi magunk – felhasználók is a rendszer működésébe (lásd Ügyfélkapu), illetve akár mi magunk – például a vállalkozásunk –  is a rendszer részévé válhatunk azzal, hogy kilépve a nyilvánosság elé információkat közöljünk az érdeklődőkkel.

Ki-kicsoda az informatikában?

Felhasználóként csupán a végeredményét látjuk, és használjuk annak, amit szakemberek ezrei a háttérben való tevékenységükkel létrehoznak a számunkra. Nagy magabiztossággal használjuk az eszközeinket  mindaddig, amíg azok – Murphy csontig rágott törvényének megfelelve (“Ami elromolhat, az el is romlik!”) – lefagynak, leállnak, nem töltődnek be… Kétségbeesve hívjuk a…

De kit is kell hívni?

Sokszor nem is vagyunk tisztában azzal, hogy ki-mit csinál ezen a területen.

Ki-kicsoda az informatikában?

1. A RENDSZERGAZDA (sysadmin)

Mivel az általuk kezelt problémákat az átlag felhasználók többsége nem tudná megoldani – ezért a segítségükre nap mint nap rászorulunk. Ők felelősek a rendszer létrehozásáért és hibátlan üzemeltetéséért. Nekik van a legtöbb jogosultságuk: írás, olvasás, módosítás, törlés, stb. A többi felhasználó is kizárólag a rendszergazdától kaphat jogosultságokat. Komoly  döntéshozó és döntés-előkészítő szerepet töltenek be a kis- és nagyvállalatoknál egyaránt. Gyors problémamegoldó képességgel rendelkező multifunkciós szakemberek, akik nem csak az IT-hoz értenek, de belelátnak az üzleti folyamatokba is. Akkor a legeredményesebbek, ha már a kezdetektől bevonják őket a folyamatos egyeztetésekbe, és önálló döntési jogkört is kapnak, hiszen ők fogják üzemeltetni az infrastruktúrát. A rendszergazdák feladatai széles körűek: programokat – frissitéseket telepítenek, támogatnak,  üzemeltetik és karbantartják a szervert és más számítógépes rendszereket. Kész stratégiával rendelkeznek szolgáltatás leállás, valamint egyéb problémák esetére. Mentési és helyreállítási házirendet készítenek, erőforrást optimalizálnak, biztonsági házirendet alkalmaznak, felhasználókat-, és jelszavakat kezelnek. Részt vesznek a munkahely infokommunikációs hálózatának kialakításában és működtetésében. Együttműködnek a rendszerszervezőkkel, és a szoftverfejlesztőkkel.

2. SZERVER ÜZEMMÉRNÖK

Az informatikai szolgáltatások túlnyomó része elképzelhetetlen hálózati támogatás nélkül, aminek feltétele, hogy ezek a hálózatok stabilan és biztonságosan üzemeljenek. A szerver üzemmérnökök ismerik és értik az infokommunikációs hálózatok architekturális felépítését, részeit, az egyes funkciókhoz kapcsolódó protokollok működését, a biztonságot növelő megoldásokat, és részt vesznek ezek üzemeltetésében, kezelésében. Képesek megtervezni, telepíteni és működtetni  a gazdaság, a pénzügy, az államigazgatás területén a szükséges hálózatokat – és rendszer-adminisztrátori, supervisori feladatokat is ellátnak.

3. PROGRAMOZÓK

A programozás egyszerűen fogalmazva: kommunikáció a számítógéppel, sok-sok utasításon keresztül.

A program a számítógépnek szóló utasítások sorozata, amely egy kidolgozott algoritmus alapján meghatározza, hogy a számítógép milyen módon végezzen el egy adott feladatot. Egyaránt programnak nevezzük a programozók által egy programozási nyelv segítségével elkészített forrás programot,  amely az ember által olvasható formában tárolja a feladat leírását, és azt a kódot, amelyet a számítógép ténylegesen végrehajt: a futtatható programot, amely a forrás programból speciális programok – fordítóprogramok – közreműködésével jön létre. A programozó  komplex rendszerekben gondolkodik: a kapott probléma megoldása érdekében elemzi és darabjaira szedi a megoldásra váró feladatot,majd ezekből a darabokból lépésenként összerakja a megoldást. A feladat rögzítése, után (kinek-milyen céllal kell a program) megtervezi a munkafolyamatot, rendszer terveket készít- algoritmusokkal együtt, felméri az erőforrásokat, kialakitja a működéshez szükséges környezet, megírja -telepíti-teszteli – optimalizálja, és ellenőrzi a programot.

  • Frontend programozók a program kinézetével foglalkoznak – azokat a funkciókat mutatja meg vizuálisan, amelyet a backend állít elő
  • A backend programozók pedig a program belsejével, a funkciók valós belső struktúrájával foglalkoznak – a komplexebb funkcionális részeket készítik el.
  • Full-stack programozó olyan technológiai szakértő, akinek ismernie kell a felhasználói kezelőfelületek technológiai hátterét, az üzleti-logikai rendszert (a háttérben futó rendszert) és az adatbázis réteget is – azaz megérti és átlátja hogyan működik az alkalmazás kívülről és belülről, és ha szükséges, bármely területen be tud kapcsolódni a munkába, javaslatokat tud tenni a javításokra, változtatásokra technológiai szempontból.
  • Web-programozó

Egyedi igények alapján  olyan rendszert épít, amilyet a megrendelő szeretne: nem előre elkészített modulokat keres az interneten, hanem maga készíti el a kódot. Az adott cég igényeire alakítják a vállalati szoftvereket. A teljes rendszert ismeri tudja, mihez kell nyúlnia, ha probléma-, vagy továbbfejlesztési igény merülne fel.

  • Alkalmazásfejlesztő

Részletes ismeretekkel rendelkezik az operációs rendszer alkalmazói programok számára nyújtott szolgáltatásairól és bizonyos mélységig ismeri az operációs rendszer belső működését. Ezeket az ismereteket a programkészítésben használja fel. Mint kezelő, az általa készített alkalmazások tesztelésével, teljesítmény elemzésével is foglalkozik.

  • Applikáció programozó

Az mobiltelefonokon és egyéb okos eszközökön futtatható applikációk – programok, alkalmazások létrehozásával, fejlesztésével  foglalkoznak.Ezek  a programok a mobileszközök beépített lehetőségeit használják ki működésük során, azzal a céllal, hogy a felhasználók mindennapi életét könnyebbé tegyék – ezek általában ingyenesen letölthető céges alkalmazások.

  • Operációs rendszer programozó

Az operációs rendszer a számítógépet működtető szoftver, amely a számítógép indításakor azonnal betöltődik a számítógép memóriájába. Nélküle a gép – még ha fizikailag hibátlan is – működésképtelen lenne.  Az operációs rendszer a programok futtatásához elengedhetetlen egységes felületet biztosító alapprogram.

  • DevOps fejlesztők

Mivel  a határok a fejlesztési és az üzemeltetési feladatok között elmosódnak, szükségessé vált, a szoftverfejlesztők és a szoftvereket üzemeltetők szoros együttműködése. A DevOps egyesíti a szoftverfejlesztést (Development), és az üzemeltetést (Operation), ezzel meggyorsítva és hatékonyabbá téve a munkát.

4. INFORMATIKUS KÖZGAZDÁSZ

Olyan szakember, aki képes a gazdasági vállalkozások által igényelt, az üzleti-pénzügyi-számviteli folyamatokat átlátni, és ezen folyamatok informatikai támogatását megvalósítani. Elemzi a  társadalmi, gazdasági folyamatokat, majd azok értékelése után feladata lesz a vállalat/vállalkozás pénzügyi-, számviteli-, kereskedelmi-, informatikai- folyamatainak irányítása, továbbá a számítógépes eszközök, módszerek és szoftvertechnológiai eljárások szabályozása,  és működtetése.

Mi felhasználók nap, mint nap élünk az informatika nyújtotta széleskörű lehetőségekkel – nem is gondolva arra, hogy mindez hány szakember összehangolt munkájának köszönhető.